بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی سیستم ‌های گذشته و مشابه و آسیب‌ شناسی فرآیند توزیع پستی و تعاملات لازم با شرکت پست ساده ‌ترین روش برای دریافت و توزیع محصولات در سیستم تگنا درنظر گرفته شده است.

 

پس از ثبت سفارش توسط متقاضی ، فروشگاه مربوطه به صورت روزانه کالای مورد درخواست را بسته‌ بندی و آماده ارسال می ‌نماید و ظرف 24 ساعت توسط پست از فروشنده تحویل و برای خریدار ارسال می ‌گردد و پس از اعلام وصول پست تسویه حساب مالی انجام خواهد شد.