سیستم تگنا با برطرف نمودن ضعف ‌ها و پیچیدگی ‌های بی‌ مورد سیستم‌ های گذشته و سایر سیستم‌ های مشابه بدون وقفه و به ساده‌ ترین روش در زمان مقرر نسبت به تسویه حساب با فروشندگان اقدام خواهد نمود و بدون شک جای نگرانی برای فروشنده باقی نخواهد گذاشت.

 

فروشنده می ‌تواند در پنل فروشگاه خود کلیه سفارشاتی که اعلام وصول شده‌اند و مبلغ آنها توسط پست به حساب تگنا واریز گردیده است را مشاهده نماید و تگنا بر همین اساس بدون فوت وقت تا روز قبل از واریزی پست با فروشگاه‌ های تحت پوشش خود تسویه حساب خواهد نمود.