شرکت تعاونی طلیعه گستر با هدف و سیاست‌ های کلان و راهبردی ایجاد زیرساخت‌ های تولید ، توزیع ، خدمات و واردات و صادرات انواع نرم‌ افزارهای رایانه ای ، تلفن همراه، بازی ‌های کامپیوتری، فناوری و پژوهش، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، اتوماسیون‌های اداری و صنعتی، نرم‌افزارهای تخصصی و مولد و ... از سال 1386 مورد مطالعه و سپس با شماره 367895 ثبت و تأسیس گردیده است.

 مبتنی بر اهداف و سیاست ‌های تعیین شده یکی از مأموریت‌ های در دست انجام این تعاونی فراهم‌ سازی بستر تجارت الکترونیک در سطح ملی و سراسری با بهره‌ گیری از آخرین فناوری رایانه‌ای و پتانسیل‌های داخل کشور‌می ‌باشد.

 در همین رابطه سیستم‌ها و شبکه‌های مختلفی اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های استانی، شبکه‌های نمایشگاهی، شبکه‌های مناسبتی و ... شبکه توزیع پست مستقیم (تگنا) طراحی و راه‌اندازی گردیده است.